2007-09-25 15:39
 Oceń wpis
   
Minister Finansów poinformował o nadwyżce operacyjnej, wykonanej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku. Wartość ta, w projektowanej nowej ustawie o finansach publicznych, miała być bazową do ustalenia możliwości absorpcji zadłużenia przez samorządy.

Nadwyżki operacyjnej za rok 2006 nie wypracowało:
  - 5 miast na prawach powiatu (na 65),
  - 96 powiatów (na 314),
  - 114 gmin (na 2 478).

Oto w przypadku gdyby nowe „prawo budżetowe” zaczęło funkcjonować, dla 215 samorządów w Polsce, droga do pozyskania jednego z alternatywnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, zostałaby na jakiś czas zamknięta. Symptomatyczne, że aż 30,6% samorządów powiatowych nie wypracowało nadwyżki, co po części potwierdza też tezę o konieczności rekonstrukcji ich źródeł dochodów budżetowych.

Poza wszystkim jednak pozostaje fakt, iż nie uzyskiwanie w toku realizacji budżetu nadwyżki operacyjnej, może być oznaką braku dotrzymywania podstawowych zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Spośród gmin powiatu stargardzkiego, wszystkie znalazły się w zestawieniu tych, których wypracowane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące.Zdrowa kondycja finansowa Gminy Kobylanka, potwierdzona także okresowym monitoringiem instytucji współfinansujących gminne inwestycje, plasuje ją w gronie samorządów spełniających wszelkie wymogi, zarówno prawne jak i ekonomiczne, także w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału.

Dla porównania, uzyskana przez Gminę w 2006 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako udział w osiągniętych dochodach ogółem, jest wyższa niż na przykład tożsama wartość wypracowana przez miasto stołeczne Warszawa, miasto Koszalin czy Świnoujście, które to miasto w roku ubiegłym nie osiągnęło nadwyżki.


2007-09-03 18:33
 Oceń wpis
   

Prawdziwą i nader właściwą polityką kształtowania gospodarki lokalnej jaką jest gmina, jest działanie na wielu równolegle współoddziałujących i przenikających się polach. Wspominałem już na niniejszych szpaltach, o roli promocji gminy poprzez rzeczywiste jej działanie, inwestowanie, wytwarzanie rzeczowych składników majątku. Gmina wspierała i wspiera także i szereg innych przedsięwzięć o charakterze inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, w sferze kultury, sportu, wychowania dzieci i młodzieży, rozwoju społeczności wiejskich. Ubiegłego weekendu, po raz kolejny mieliśmy okazję, zobaczyć działania Gminy Kobylanka również na innym polu, mianowicie jako promotora narodowej tradycji i kultury. Efektowny w swym wymiarze niedzielny występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Hadyny, będący potwierdzeniem dotychczasowej polityki Gminy, pozostanie niezapomniany przez cały następny rok. Wyjątkowe w całym wydarzeniu jest fakt, iż sama idea koncertu „Śląska” powstała z inicjatywy samego zespołu, co jest wyrazem niezwykłego szacunku świata kultury dla dokonań małej społeczności lokalnej oraz że jest kontynuacją owocnej współpracy właśnie z organizacją pozarządową, to jest ze Związkiem Inwalidów Wojennych Oddział w Stargardzie Szczecińskim, którego zasłużeni członkowie są mieszkańcami Gminy Kobylanka.

W niedzielne popołudnie obserwowaliśmy więc, efekt niemierzalnych nakładów w sferze społeczno – kulturalnej.

Swoją drogą moje samorządowe serce rosło, widząc wypełnioną po brzegi morzyczyńską muszlę koncertową, łaknienie pieśni i słowa ze strony widowni i odbiór z jakim spotkała się nasza słowiańska z gruntu kultura, jaką owacją nagrodzeni zostali artyści, a także szczęśliwe i spełnione twarze członków zespołu.