2008-10-10 23:45
 Oceń wpis
   

Już od jakiegoś czasu trwa procedura budżetowa, służąca określeniu zadań do wykonania w gminie w przyszłym roku. Aby uwzględnić pełen katalog potrzeb, należało zaangażować w tym skomplikowanym procesie, szerokie grono służb i grup społecznych. Stowarzyszenia, sołectwa, pracownicy urzędu, rajcowie oraz mieszkańcy gminy, od kilku lat aktywnie uczestniczą w tworzeniu rocznych planów dochodów i wydatków.

Rozpoczyna się również obowiązkowy, cykl kontroli wewnętrznych, które stają się (wraz z usamodzielnieniem się jednostek budżetowych w GK) stałym elementem osiągania i monitorowania, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Cztery gminne jednostki budżetowe, a także dwie instytucje kultury, poddane zostaną wnikliwej ocenie formalno – rachunkowej.

Dwa powyższe wydarzenia, odbędą się chyba po raz ostatni w obecnym kształcie prawnym, bowiem los obowiązującej uofp zdaje sie być przesądzony.2008-10-01 21:06
 Oceń wpis
   

Kolejna kobylańska szkoła (po Szkole Podstawowej w Kobylance) - tym razem Zespół Szkół Publicznych w Reptowie, realizować będzie projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Reptowo bliżej Brukseli” oraz „Warsztaty teatralno – językowe” to programy edukacyjne, z których korzystać będzie miejscowa młodzież.
Operatywność kadry zarządzającej i pedagogicznej z Kobylanki i Reptowa (Kunowo do roboty!), także w obliczu zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, umacnia rangę zawodu i potwierdza ich kwalifikacje w „unijnej” rzeczywistości. Zaangażowanie tych ludzi, w warunkach polskich należy rzec... bezinteresowne, musi budzić podziw. Chciałoby się dożyć czasów, kiedy samorząd terytorialny mógł będzie, godnie cenić tak solidną, codzienną robotę nad jego rozwojem.