2008-11-29 10:54
 Oceń wpis
   

 Gmina Kobylanka zmierza ku emisji papierów wartościowych. Ta forma pozyskiwania środków pieniężnych choć nienowa w gospodarce gmin, jednakże z uwagi na sprawność GK w pozyskiwaniu środków z preferencyjnych kredytów i pożyczek, do tej pory była przez nią pomijana. W nowej sytuacji ekonomicznej w kraju jak również biorąc pod uwagę bieżącą sytuację polskich gmin (w tym Kobylanki), obligacje komunalne (w przyszłości także przychodowe) mogą odkryć szereg nowych zalet. Inżynieria finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych GK w przygotowanym projekcie budżetu na 2009 rok, w głównej mierze oparta będzie o emisję obligacji komunalnych (jakby to rzec z punktu widzenia promocji Gminy: cyt.:”po raz pierwszy w XXI wieku” ;-)) Długoterminowa emisja podzielona na serie, przeprowadzona będzie na rynku niepublicznym, z gwarancją wykupu przez bank. Większa część emisji nastąpi w roku przyszłym, nie wyklucza się jednak posiłkowania kapitałem z obligacji już w roku 2008. Wśród zalet emisji papierów wartościowych w porównaniu do najpopularniejszych źródeł przychodów do budżetu JST, są:

  • dywersyfikacja źródeł kapitału celem zmiejszenia ryzyka finansowego,
  • krótszy okres oczekiwania na kapitał z uwagi na zwolnienie z obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie zamówień publicznych,
  • uproszczone procedury wnioskowania i dokumentowania,
  • brak zabezpieczeń, w rezultacie czyniące pozyskany kapitał tańszym,
  • elastyczny sposób wykorzystania kapitału z obligacji,
  • szerszy zakres finansowania zadań,
  • większe efekty promocyjne.

Kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko co po niej nastąpi również stanie się lepsze – głęboki sens inwestowania wyrażony w myśli P.Coelho, przyświecać będzie decyzjom władz Gminy w sprawie emisji obligacji i tym samym zaciągnięciu nowych zobowiązań finansowych.2008-11-16 00:29
 Oceń wpis
   

Gmina Kobylanka w przyszłym roku ponownie będzie płatnikiem obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej. Kwota wpłaty będzie wyższa od przypadającej na rok 2008 o 5.194 zł. Podstawą wyliczenia tak zwanego „janosikowego” było wykonanie grupy dochodów własnych gminy za rok 2007 wraz ze skutkami obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielonych przez gminę zwolnień i umorzeń. Według danych Ministerstwa Finansów, Gmina Kobylanka osiągnęła wskaźnik G w kwocie 2.100,20 zł i stanowił on 187,65% wskażnika liczonego dla wszystkich gmin w kraju, przekraczając próg wyznaczający gminie obowiązek wpłaty do budżetu o kwotę 1.612 tys.zł.
Odprowadzana w 12 miesięcznych ratach kwota wpłaty wynosić będzie łącznie w 2009 roku 322.455 zł (20% nadwyżki ponad próg).2008-11-14 10:51
 Oceń wpis
   

 Rozwój samorządu kobylańskiego (wnioskując z zarysowującego się właśnie kształtu przyszłorocznego budżetu gminy), podobnie jak w latach ubiegłych uwarunkowany (oparty) będzie możliwością realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

W prowadzeniu gminy przez meandry inwestycji strukturalnych, pomoże prawidłowa gospodarka płynnością finansową jednostki samorządu, twarda polityka podatkowa, utrzymanie dyscypliny budżetowej, a także… długo oczekiwana ustawa o finansach publicznych. Kluczowym wydaje się być zmiana formy planowania środków pochodzących funduszy UE (rezerwy??), co powinno wyeliminować efekt wirtualności rocznych planów dochodów i wydatków.

Niepokojąca jest również spadająca linia trendu dochodów własnych gmin, czyli podstawowego źródła finansowania zadań, w tym wkładów własnych w inwestycjach.

W kolejnym etapie programowania nadchodzi także czas kolejnych zobowiązań finansowych, oby tylko zaciąganych z głową i na przedsięwzięcia przynoszące w przyszłości odczuwalną w budżetach „dywidendę”. Duża w tym rola odpowiedzialnych organów stanowiących, dysponujących stosownymi narzędziami reglamentacji w tym zakresie.

Czas pokaże, czy bogata w doświadczenia „europejskie” gmina, osiągnie sukces na polu pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania również w przyszłym okresie.