2008-02-15 19:41
 Oceń wpis
   

  To będzie krótka notka, bo wydarzenie to nie wymaga większej promocji. Już jest! Ukazało się oczekiwane wydanie w wersji CD – Symfonii Chmura, Janusza Stalmierskiego, w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej, z częścią Hymnu Gminy Kobylanka (już niedługo). Płyta została wydana przez Gminę Kobylanka, finansowana również przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w nakładzie 1.500 sztuk.
„To wszystko co się działo wcześniej, co się dzieje teraz i co się będzie działo, niech będzie na chwałę jeziora Miedwie”.2008-02-09 12:38
 Oceń wpis
   
„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” - Art.5 ust.1 (Dz.U. Z 1990 r. Nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami).

Kwintesencja idei która winna przyświecać każdemu pracownikowi samorządowemu zawarta jest w cytowanych przepisach art.5 ustawy. Aby jednak umożliwić jej skuteczną realizację należałoby ponadto:

Zmiany legislacyjne powinny więc dotyczyć:
1.Rozluźnienia zasad naboru, w odniesieniu do niektórych stanowisk.
2.Zmiany zasady dwuletniego stażu na stanowiska kierownicze – ale rozszerzenie tego zakresu do np. 5 lat na stanowiskach kierowniczych we wszystkich sektorach gospodarki.
3.Wprowadzenia zmian w systemie wynagrodzeń - rozporządzenie.
4.Wprowadzenia mechanizmu, umożliwiającego docenianie najlepszych pracowników.
5.Budowy prestiżu urzędnika.

W zakresie powyższym, należałoby wprowadzić ponadto:
1.Dopuszczenia do pełnienia obowiązków przez osobę skazaną za przestępstwo umyślne lecz nie związane z jego działalnością w samorządzie i nie w zakresie szeroko pojętą przestępczością gospodarczą i obrotem środkami publicznymi (KONTROWERSYJNE !).
2.Wprowadzenie powiązań systemu ocen, szkoleń z systemem wynagradzania pracowników samorządowych.
3.Całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich pracowników samorządowych.
4.Umożliwienie awansowania i przesuwania na inne stanowisko pracy, z pominięciem procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
5.Obowiązek składania oświadczeń majątkowych, z pominięciem jawnej publikacji, a oświadczenie powinno być przedmiotem analizy urzędu skarbowego i lub urzędu kontroli skarbowej.


2008-02-05 19:59
 Oceń wpis
   
  Dalekim od forowania któregokolwiek z banków, z którymi miałem okazję z przyczyn czysto zawodowych współpracować lecz poziom wpółpracy z jednym z przedstawicieli właścicieli świata (właścicieli świata albowiem rzecz w tym, że od dawna skłaniam się ku stwierdzeniu, iż banki rzadzą także i polską teraźniejszoscią) przekracza wszelkie granice standardów, nazwanych przez potomnych fianansistów dopuszczalnymi. Rzeczywiście poziom obsługi oddziału tegoż banku, z dalekiego przecież dla Gminy Kobylanka miasta Torunia, nad wyraz góruje nad poziomem prezentowanym przez inne jednostki bankowe. Zaś źródeł wysokiej jakości toruńskich usług, upatrywać należy w wysokokwalifikowanej kadrze pracowników oraz w charyzmatycznej osobowości szefa oddziału, w osobie Dyrektor Barbary Królikowskiej – Ziemkiewicz.
Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, wsparta środkami budżetu państwa (toż to przecież bank państwowy) i preferencyjnymi środkami pozabudżetowymi, znacznie przewyższa produkty oferowane na wolnym rynku kredytowym, jednak czegóż więcej potrzeba prężnej i rozwijającej się gminie, ciągle poszukującej nowych źródeł finansowania inwestycji? Bank z Torunia zapewnia pewną i szybką obsługę, a na dodatek dysponuje tanimi środkami na sfinansowanie zadań!
Chwaląc przy tej okazji również współpracę z PKO BP S.A. (tym razem Oddział Stargard Szczeciński), podaję za przykład wymienione jednostki, jako godne naśladowania. Tak trzymać.


2008-02-03 21:19
 Oceń wpis
   

  Ruszyło, anonsowane podczas ostatniego Forum Samorządu i Finansów w Warszawie, organizowanego przez wydawnictwo komunalne Municipium, Samorządowe Obserwatorium Prawa (Fundacji Forum Rozwoju), które to przy współudziale samorządowców-praktyków z całego kraju, podjęło próbę realnej inicjatywy zmian w rodzimym prawodawstwie samorządowym. Zobaczymy co z tego wyniknie, aczkolwiek pozytywnym symptomem zmian w postrzeganiu lokalnych problemów przez władze na szczeblu rządowym, jest już samo zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skierowane własnie do Fundacji, do współpracy i sporządzenia uwag i propozycji, dotyczących nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Odnotowując pomyślne zmiany w nastawieniu do „gminnej” polskiej rzeczywistości, a jednocześnie pozostając depozytariuszem dobrej nadziei na lepsze jutro polskiego samorządu terytorialnego, z ufnością („słowo klucz: ZAUFANIE”) złożę opinię w sprawie zmian w tejże ustawie.