2008-03-28 21:38
 Oceń wpis
   
Biuletyn informacyjny „WIEŚCI GMINNE”, wieść gminną niesie cyklicznie, pośrod niemal czterotysięcznej społeczności lokalnej Gminy Kobylanka. Skrzętnie wykorzystując moc dziennikarskich doświadczeń kolegi Inspektora ds. Ochrony środowiska - Marcina,  jakich nabył w medialnej materii, Gmina (Urząd) stara się skutecznie docierać z informacją o jej życiu, bezpośrednio do jej mieszkańców. „Kwartalnik” wydawany w odpowiednim nakładzie, dostarczany jest nieodpłatnie pod drzwi każdej posesji, a dostępny jest także w miejscowych sklepach oraz oczywiście w samym Urzędzie. Dla zainteresowanych, do pobrania jest również, na stronie internetowej GK (zobacz tutaj).


2008-03-26 09:51
 Oceń wpis
   
Ubiegłoroczny budżet Gminy Kobylanka udało się zamknąć nadwyżką 1,38 mln zł. Głównym źródłem finansowania zadań, oprócz dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, okazały się dochody własne (9,87 mln zł), w tym 5,5 mln z podatków i opłat lokalnych. Wydatki osiągnęły wysokość 17,55 mln zł, z czego aż 8,12 mln na inwestycje (46,29% ogółu wydatków). Sztandarowym zadaniem Gminy w roku ubiegłym, było dokończenie budowy promenady nad jeziorem Miedwie (6,44 mln zł), natomiast 2,95 mln kosztowała gminna oświata.

Stan gminnych należności na koniec 2007 roku mieścił 0,93 mln przeterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Zadłużenie gminy wyniosło 7,87 mln zł, a za wyjątkiem pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE 6,44 mln zł, co daje wskaźnik zadłużenia, jako stosunek długu do uzyskanych dochodów (z uwzględnieniem art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych) - 34% (dopuszczalny 60%).

Budżet Gminy Kobylanka w roku ubiegłym, wypracował nadwyżkę operacyjną w wysokości 1,94 mln zł, tj. o 0,14 mln zł wyższą niż przed rokiem. Wskaźnik wyniku operacyjnego do wykonanych dochodów jest jednak nieco niższy - 10,25% (przed rokiem 11,65%).


2008-03-19 08:07
 Oceń wpis
   
Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i zadośćuczynienia
oraz codziennych zwycięstw w prawdzie.


2008-03-11 18:57
 Oceń wpis
   
I kwartał 2008 roku zmierza ku końcowi.
Ważnych wydarzeń w powszedniej rzeczywistości kobylańskiej wspólnoty samorządowej było co nie miara, jednak nawał obowiązków nie pozwalał na bieżące ich relacjonowanie.

Po pierwsze, niezależnie od wyników i konsekwencji okresowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, umocniwszy się w przekonaniu o właściwie ukierunkowanych swego czasu krokach, prawidłowości działania i racjonalności podejmowanych decyzji, z ochotą przystąpię do dalszych prac w zakresie reformowania lokalnych finansów. W związku z tym, satysfakcją napawa również fakt, niejako przypieczętowania racjonalności działania rządów poprzedniej kadencji 2004 – 2007.

Po drugie – rzeczywistość urzędowa jest zgoła inna od ubiegłorocznej, bowiem pożegnawszy dawne „lokum”, Urząd rozpoczyna pracę w odnowionej i rozbudowanej siedzibie.

Po trzecie – niepokój budzi sposób, a praktycznie brak możliwości aplikowania o środki z budżetu UE w roku bieżącym (to za sprawą Urzędu Marszałkowskiego). Stawia to pod znacznym znakiem zapytania dalszy rozwój zachodniopomorskich samorządów.

Zmiany, zmiany, zmiany... także w prawie samorządowym..., z których większość wydaje się logicznie uzasadniona. Na skutki pozostaje jeszcze poczekać...

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu Gminy Kobylanka wydaje się nad wyraz doskonałe. Zgoła niewielu znać oblicze prawdy, ileż to kosztowało zachodu...! A trudności obiektywnych było bez liku!

Po szóste.. Wszystkiego najlepszego z okazji minionego Dnia Kobiet.