2008-06-23 16:56
 Oceń wpis
   

Bohaterowie bywają zmęczeni, a tym bardziej Ci którym bywa, w swym zacietrzewieniu i w bezmyślności zachowań, wysnuć czasami pochopne wnioski. Tym razem jednak, mimo rozpatrzenia wszelkich przesłanek i wątpliwości przewijających się przez najbardziej skomplikowane zwoje ludzkich komórek mózgowych, mimo całej sympatii dla obu stron i w obliczu dziejowych dokonań dla wolności Ojczyzny, jak również uwzględniając przesłanki łagodzące, z uwagi na zadawniony od lat dziewięćdziesiątych konflikt, trudno pozostawić bez komentarza, próbę zdyskredytowania wielkiego autorytetu walki z komunizmem.
Lech Wałęsa bowiem, bez względu nawet na mniejsze czy większe upadki „małego” człowieka, przez wydarzenia roku '80 aż do roku '89, stał się w światowej rzeczywistości - Człowiekiem Wielkim.
Natomiast dla duchowych matuzalemów walki o wolność Ojczyzny, chyba nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Młodzi wiekiem i duchem... do dzieła!2008-06-20 08:19
 Oceń wpis
   

„Labor omnia vincit improbus” - z tym przesłaniem uwiecznione zostało w dniu wczorajszym, stypendium dla absolwenta Gimnazjum, będące mam nadzieję, zapoczątkowaniem nowej tradycji w obowiązkowej rzeczywistości skarbnika Gminy Kobylanka. „Ustawiczna praca wszystko przezwycięża” - dewiza Wergiliusza, pozwalająca zrozumieć najgłębszą istotę pracy nad samym sobą, własnym charakterem, zdobywaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności, na zrozumienie sensu nieustannych zmagań w codziennej rzeczywistości człowieka, w życiowej drodze do osiągnięcia idealnego przeznaczenia, niech stanie się również tego przeznaczenia podwaliną.
Barwna osobowość Macieja Kozłowskiego - Laureata stypendium, wyjątkowo wpisuje się w ideowe ramy, tkwiące w zamyśle owej nagrody. Maciej jest bowiem bardzo dobrym uczniem, a nade wszystko swą postawą i oryginalnością, zapowiada się jako przedstawiciel najwyższych wartości.
Niechaj nowa tradycja ulepsza przyszłość!2008-06-04 00:18
 Oceń wpis
   
Po raz kolejny w opublikowanych przez CKE wynikach sprawdzianów szkół podstawowych, uczniowie z Kobylanki osiągnęli wynik przewyższający średnią krajową (więcej). Ileż w tych nieprzeciętnych wynikach jest fortunnego zrządzenia losu, a ileż potwierdzenia wieloletniej prawidłowej polityki społeczno – gospodarczej w Gminie?
Mimo wszystko, ryzykownym jest utożsamianie statystycznych wyników testów z rozwojem kształcenia w gminie. Jednakże biorąc pod uwagę funkcjonujące, choć niedoskonałe mierniki, są one zawsze wymiernymi wskaźnikami, służącymi ocenie i określeniu swojej pozycji w rozwoju, także względem innych JST.
Jedno jest w tym wszystkim pewne: Gmina Kobylanka to nieprzeciętne kształcenie!