2009-04-17 22:42
 Oceń wpis
   

Wchodząca w bieżącym miesiącu w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (funduszu który de facto funduszem nie jest – patrz art.1 ust.2 ustawy), nie wprowadza w dobrze funkcjonujących organizmach gminnych radykalnych zmian. Tak zwane fundusze sołeckie od wielu lat sprawnie działają pośród wiejskich społeczności, a ich gospodarka finansowa stanowi część gospodarki gminy.
Novum w projektowaniu funduszy sołeckich może się stać sposób naliczania środków finansowych pozostających do dyspozycji mieszkańców sołectw. Wysokość środków uzależniona jest od ilości zamieszkujących daną jednostkę pomocniczą oraz od kwoty bazowej, liczonej jako dochody bieżące per capita.
Przy wyznaczeniu środków funduszu sołeckiego (ustawowego), błędem wydaje się być pominięcie innych czynników wpływających jego prognozowanie, takich jak rzeczywiste zapotrzebowanie na środki finansowe czy wymiar majątku będącego na utrzymaniu sołectwa.
Ustawa umożliwia gminom wnioskowanie o zwrot części wydatków spożytkowanych na fundusze sołeckie (dotacja celowa w roku następującym).

Poniższa kalkulacja funduszu sołeckiego dla Gminy Kobylanka sporządzona została według zapisów ustawowych. Do symulacji zastosowano liczbę mieszkańców sołectw z dnia 30.06.2008 roku czyli taką jaka została zastosowana przy projektowaniu budżetu na rok 2009. Widzimy, że „ustawowy” FS w sposób znaczący przewyższa środki przyznane sołectwom w roku bieżącym. Przewidywany skutek finansowy (łączne obligatoryjne środki do dyspozycji sołectw to 174 tys.zł) dla Gminy z tytułu wprowadzenia „ustawowego” Funduszu Sołeckiego wyniesie więc blisko 100 tys.zł. W przypadku Gminy Kobylanka prawdopodobny zwrot z budżetu państwa wyniesie tylko 17 tys.zł.kalkulacja porównawcza FS dla sołectw Gminy Kobylanka

Status Gminy Kobylanka oraz fakt funkcjonowania Funduszu Sołeckiego od wielu lat sprawia, iż ustawowa propozycja może stać się dla niej mało atrakcyjna i racjonalnie wątpliwa. Korzystny fakt zapewnienia większej ilości środków finansowych dla lokalnych społeczności staje się ryzykowny z uwagi na potrzebę gospodarnego ich wydatkowania, trudniejszej alokacji, utrzymania dyscypliny finansów oraz odpowiedniej kontroli. Jednakże dla gmin o mniejszym potencjale rozwojowym, tym bardziej dla tych w których fundusze dotychczas nie funkcjonowały, rozwiązania ustawowe mogą być pozytywnym bodźcem.
 2009-04-07 10:45
 Oceń wpis
   

spotkamy się kiedyś u studni
wkoło będzie zielono
nasze żony będą odświętne
nawet wódkę wypić pozwolą Józef Macha (16.09.1950 - 06.04.2009)

spotkamy się kiedyś u studni
takiej zwykłej - z kołowrotem
woda w niej będzie chłodna
w świat uwierzymy z powrotem

spotkamy się u studni
być może że na drugim świecie
Bóg przecież jest łaskawy
i pewnie da nam tę pociechę

spotkamy się kiedyś u studni
z wiecznie żywą wodą
Bellona też zaprosimy
on przecież będzie polewał

spotkamy się u studni
i będziemy znów tacy młodzi
nasze żony będą piękne
nam wódka nie będzie szkodzić2009-04-02 08:08
 Oceń wpis
   

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała —
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą świadomością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w takiej ciszy ukryty ja-liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

 

Karol Wojtyła, z Pieśni o Bogu ukrytym (1944)