2009-07-15 20:09
 Oceń wpis
   

Sytuacja gospodarcza w naszym kraju, w prostej linii rzutująca na stan finansów gminnych, już z początkiem miesiąca lipca wywołała konieczność szybkiej analizy budżetu.

W II kwartale bieżącego roku wyraźnie zarysowało się załamanie wykonania dochodów z majątku gminy, co z uwagi na duży udział tej grupy dochodów w dochodach ogółem wymagać będzie wprowadzenia korekt do budżetu.

Niepokoją zmniejszające się z miesiąca na miesiąc wpływy z udziałów Gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (43% planowanych w I półroczu). Niepokoi również nieproporcjonalne wykonanie wydatków bieżących, choć w strukturze wydatków stanowią one 33,37%. W I półroczu tego roku zadowalają niskie koszty obsługi zadłużenia, stanowiące tylko 2,12% nominalnej kwoty długu na koniec I kwartału.
Wskaźnik zadłużenia, wliczając wszystkie zobowiązania finansowe Gminy, bez względu na art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych wynosi 32%. Dane przedstawione w opracowaniu służb finansowych Urzędu Gminy posłużą jako podstawa dalszych decyzji.

 

 2009-07-15 01:13
 Oceń wpis
   

Dawna stolica Polski zadziwia zorganizowaniem mechanizmów miejskich i ich współdziałaniem, stanem dróg i ulic (a nawet ich czystością, również tych na rogatkach), oznakowaniem, transportem i komunikacją (autostrada!). Kraków 2009Iście światowy charakter królewskiego miasta słychać pośród braci międzynarodowych turystów, zaś dające się niemal namacalnie odczuć brzemię wielowiekowej tradycji oraz atmosfera grodu Kraka z jego starym rynkiem, obiektami sakralnymi, swobodnym życiem knajpek i kawiarenek Kazimierza ożywiających się z nastaniem wieczora, klezmerskich dźwięków, dorożek i ulicznych teatrów, śladami życia Karola Wojtyły, nadają mu niepowtarzalny i jedyny na świecie status. W istocie Kraków nie odstaje w gronie najpiękniejszych miejsc na ziemi. Wzrusza również postawa samorządowej braci Wadowic z pozoru nieco banalna, jednak zrozumiała dla tego co uczynił dla świata największy z Polaków. 

  Wadowicki magistrat Dlatego biorąc do swego serca deklarację widniejącą na gmachu wadowickiego magistratu, jak również przesłanie z zegara na ścianie wadowickiej kolegiaty, nie zatrzymując się w zachwytach nad rankingowymi osiągnięciami Gminy Kobylanka, po weekend'owym odpoczynku zabrać się trzeba ponownie do samorządowej pracy.2009-07-15 00:37
 Oceń wpis
   

Po raz drugi z rzędu Gmina Kobylanka uznana została w rankingu dziennika "Rzeczpospolita" za najlepszą w naszym kraju w kategorii gmin wiejskich. Tak wysokie miejsce w zestawieniu samorządów jest oceną działań Gminy na niwie inwestycyjnej, zarządzania budżetem, dostępności do środków budżetowych dla zwykłych obywateli, poziomu nauczania i infrastruktury polepszającej warunki dla społeczeństwa i ich aktywności gospodarczej. Nade wszystko kolejny werdykt kapituły pracującej pod przewodnictwem Jerzego Buzka, jest potwierdzeniem trafności decyzji władz Gminy o zagospodarowaniu północnych brzegów jeziora Miedwie, którego ścieżka edukacyjna wybudowana z udziałem środków własnych Gminy Kobylanka i Unii Europejskiej, jest elementem na którym waży jej symbol, znaczenie i dalszy rozwój. Wiwat Najlepszej Gminie w Polsce 2009!Ranking gmin wiejskich2009-07-06 20:01
 Oceń wpis
   

Służby finansowe UGK przygotowały „Poradnik Inkasenta 2009”, mający na celu rozwiać wątpliwości natury formalnej i skłonić inkasentów podatków i opłat lokalnych do intensywnych działań w zakresie ich poboru. Zamierzenie to dotyczyć ma głównie opłaty miejscowej, której wykonanie w budżecie Gminy zależy przede wszystkim od wiedzy i świadomości właścicieli ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych.Poradnik Inkasenta 2009

W dobie kryzysu finansowego każda złotówka na wagę złota!