2009-09-25 09:19
 Oceń wpis
   

Wczorajsza sesja Rady Gminy Kobylanka przyniosła zatwierdzenie gruntownych przeobrażeń budżetu na rok 2009, przygotowanych w wyniku jego powtórnej analizy. Dotychczasowy plan dochodów i wydatków nie pozwalał na skuteczne zarządzanie, a co gorsza nie odzwierciedlał rzeczywistego przebiegu przyjętych do realizacji zadań. Tak duże zmiany budżetu przywracają finanse gminne na właściwe tory, miejmy nadzieję że właściwie go ukierunkowujące, niestety tegoroczny budżet w dalszym ciągu wymaga ciągłego monitoringu i surowej konsekwencji w utrzymaniu limitów po stronie wydatkowej. Plany dochodów i wydatków ustanowione zostały następująco:

Planowany deficyt budżetowy to aż 3,4 mln zł, jednakże został zmniejszony o kwotę 2,6 mln zł. Niepokoi bardzo wysoki wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia, którego roczna prognoza sięga niemal 60%, a stanie się tak w budżecie w przypadku braku realizacji zadań z udziałem środków ze źródeł zagranicznych. Natomiast nadwyżka operacyjna ukształtować się powinna w wysokości 1,2 mln zł, i będzie nieco wyższa od ubiegłorocznej.

Ważniejsze są jednak skutki takiego stanu rzeczy (stanu zobowiązań), bowiem w przyszłym roku jakiekolwiek inwestycje ze środków własnych z konieczności mogą zostać znacznie okrojone, a po przeznaczeniu nadwyżek środków na rozchody oraz spłaty wykupionych przez BGK wierzytelności – możliwe jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych. Niestety inne ukształtowanie finansów w tym roku nie było możliwe. Pozostaje więc, modlić się o skuteczne aplikacje Urzędu Gminy o dotacje z budżetu środków europejskich, na zadania których przecież w załączniku dotyczącym limitów wydatków na WPI jest bez liku.

Miłym akcentem na tej samej sesji była debata poświęcona kobylańskiej oświacie, bez przesady można by rzec, najbardziej owocnej ostatnio części organizmu gminnego. Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół stanowią wdzięczny obraz nieprzerwanej od ośmiu lat polityki budżetowej, polegającej na zapewnieniu odpowiedniego strumienia środków finansowych oraz zwrotnej kontroli własnej budżetów przez same jednostki oświatowe. Takiemu systemowi oczywiście daleko od adekwatności finansowania, kontrola zwrotna wymaga wzajemnego zaufania osób zarządzających zarówno budżetem jak i szkołami, efekty takiej polityki przychodzą z pewnym opóźnieniem, a najważniejsze z nich są tak naprawdę niemierzalne, jednakże w sferze społecznej składają się na kilkadziesiąt czynników dających wspólnie odczuwalny wzrost. To wszystko składa się na końcowy rezultat, czyli oświatę gminną jedną z najlepszych w naszym województwie.

 2009-09-21 22:46
 Oceń wpis
   

  W chwilach minionej przed kilkoma dniami rocznicowej zadumy, z dala od zgiełku prowadzonych wciąż utarczek w „wojnach na górze” o narodową pamięć, dotyka mnie spokojna konstatacja potwierdzająca już wcześniej nurtującą ideę (labor omnia vincit improbus), że ocalenie od zapomnienia zapewniające prawdziwe świadectwo historyczne i ugruntowane w światowej świadomości (lub co ważniejsze polskiej) na wieki, zapewni wytrwała i spokojna praca co dnia, pamięć powszednia. W związku z tym, z nadzieją i ufnością odnoszę się do codziennej pracy gminnej nauki, oświaty, kultury i sztuki oraz administracji, dysponujących bardziej lub mniej subtelnymi narzędziami utrwalania pamięci. Dlatego świadomie pamiętając, szczególne podziękowania składam reptowskiej oświacie za powszednie ocalanie od zapomnienia.

kadr z filmu "Katyń" A.Wajdy
ZSP Reptowo, 1 IX 2009 r.

 

 

 2009-09-21 21:54
 Oceń wpis
   

 W dniu 17 września br. w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował konferencję dla samorządów na temat finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Temat spotkania z uwagi na zmiany w zakresie prawa budżetowego zapowiadający się obiecująco, niestety pomimo obecności współodpowiedzialnej za prace nad „nową” ustawą o finansach publicznych Elżbiety Chojna – Duch (w randze vice ministra) pozostawił wiele pytań. Najbliższy czas należy poświęcić na analizę rozwiązań wpisanych w podpisaną w dniu 18 września przez Prezydenta RP ustawę z 27 sierpnia o finansach publicznych, jednak już teraz pod niepokój budzi zastosowanie niektórych okresów przejściowych, wynikających z uchwalonej tego samego dnia ustawy w sprawie przepisów wprowadzających.

fot. www.mrr.gov.pl

Odłożenie w czasie zmian w zakresie sposobu liczenia dopuszczalnego zadłużenia aż o 4 lata budżetowe, wydaje się nie przystające do sytuacji, w której znajdują się polskie samorządy szczególnie w obliczu konieczności maksymalnej absorpcji środków strukturalnych przy zadaniach inwestycyjnych warunkujących rozwój regionalny i lokalny.2009-09-14 18:03
 Oceń wpis
   

Efektem prac służb finansowych Urzędu jest materiał poglądowy „GFOŚiGW 2009”, przygotowany niejako na finiszu funkcjonowania samorządowych funduszy celowych, powstały w wyniku zapotrzebowania Rady Gminy Kobylanka, której przedmiotem jesiennych obrad będzie ochrona środowiska w Gminie. Środki tych funduszy, których obowiązywanie z końcem bieżącego roku wygasza ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostaną wchłonięte przez budżety poszczególnych gmin, co ma służyć racjonalizacji form finansów publicznych, z czym z uwagi na fakt, iż gros gminnych funduszy osiąga przychody w wysokości kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, należy się w zupełności zgodzić. Pozostaje mieć nadzieję, że dziedzina ochrony środowiska choć pozbawiona „instytucjonalnej” z nazwy formy, uzyska w samorządowych budżetach odpowiednią rangę.

 2009-09-03 21:32
 Oceń wpis
   

Analiza nadwyżki operacyjnej GK wykonanej w 2008 roku w zestawieniu z podobnymi wartościami osiagniętymi przez sąsiednie gminy (opracowanie opublikowane przez Ministerstwo Finansów) potwierdza dającą się już wczesniej zauważyć niekorzystną tendencję kształtowania się struktury jej budżetu, a właściwie strony wydatkowej.
W roku ubiegłym budżet Gminy Kobylanka osiągnął nadwyżkę operacyjną (wykonanie nadwyżki w roku ubiegłym jednak należy poczytywać jako sukces) w wysokości 908.278,28 zł i była ona mniejsza (nadwyżka) o 1,02 mln zł niż w roku 2007 oraz o 0,89 mln zł niż w roku 2006.
Powodem malejącej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w działaności bieżącej w Kobylance są rosnące koszty utrzymania majątku powstałego w wyniku intensywnej działaności inwestycyjnej, wzrostu kosztów oświaty, rosnących dotacji dla instytucji kultury, kosztów promocji. Naturalnym skutkiem wzrostu kosztów bieżących jest zmniejszanie się udziału inwestycji w rocznym budżecie. W roku bieżącym jednak sytuacja powinna powrócić do stanu pożądanego, pod warunkiem utrzymania żelaznej dyscypliny przy właściwie ukształtowanym budżecie.