2010-06-29 22:26
 Oceń wpis
   

Jutro Urząd Gminy skieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek w trybie art.13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w sprawie interpretacji przepisów w przedmiocie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do niej. W szczególności kontrowersje budzi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz.247), w naszym mniemaniu rozszerzające katalog długu publicznego w ustawowym jego zakresie i dlatego wydaje się, że w kontekście art.92 sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Przepisy powyższego rozporządzenia w obecnie obowiązującym brzmieniu, przy niekorzystnej interpretacji ze strony instytucji finansujących rozwój lokalny, grożą odebraniem samorządom zdolności kredytowej (wzrost wskaźników zadłużenia), co może doprowadzić je do braku możliwości sfinansowania wkładów własnych w przedsięwzięciach inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Niewątpliwie oznaczać to będzie zastopowanie rozwoju na kilka lat.2010-06-24 21:26
 Oceń wpis
   

Dzisiejsze popołudnie, skutecznie wieńczące rok szkolny 2009/2010 w Gminie Kobylanka, po raz trzeci w historii było okazją do uhonorowania absolwenta Gimnazjum w Reptowie, wpisując się w utrwalaną na szpaltach tegoż bloga myśl Wergiliusza (w tytule).

 źródło: www.kobylanka.pl

W tym roku, decyzją Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych, laureatką wyróżnienia została Ewa Krzysztanowicz - uczennica klasy III A, która w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 4,94) oraz wzorowe zachowanie, wyróżniła się dużym zaangażowaniem społecznym, godnie reprezentowała Gminę w licznych konkursach i zawodach, a swoją kulturą osobistą stanowiła wzór dla innych. Promowanie nieprzeciętności, którą reprezentuje Ewa jest skutecznym sposobem na nową jakość w życiu społecznym poprzez wychowanie przyszłego pokolenia zdolnego odróżniać prawdy i logicznie wnioskować w oparciu o nabytą wiedzę i doświadczenia, bez względu na reprezentowany światopogląd. Środkiem ku temu promowaniu jest zaś wytrwała praca u podstaw - edukacja młodzieży oraz przekonanie jej do sensu pracy nad sobą. Szkoła w Reptowie jest do tego miejscem doskonałym. Dla Szkoły oraz Ewy: Gratulacje!