2012-09-26 18:08
 Oceń wpis
   

W obliczu ostatnich prac nad książką, wypada podziękować ludziom dobrej woli:

W tym miejscu należny ukłon czynimy tym, bez których bezinteresownej pomocy nie udałoby się publikacji Pozostanie po nich siła doprowadzić do szczęśliwego zwieńczenia. Za każdą firmą i logotypem tak naprawdę kryją się wyjątkowi ludzie. Oto bowiem mogli wesprzeć wszyscy - wsparli nieliczni. Tak się fortunnie zdarzyło, iż dumnie zwani donatorzy tej publikacji, swym życiowym dorobkiem, postawą i reprezentowanymi wartościami znakomicie dopełniają jej charakter. A zatem wyjątkowym w swej wymowie wspomnieniom żołnierzy towarzyszą również wyjątkowi - ludzie dobrej woli, nieobojętni na pamięć o bohaterskim pokoleniu rodaków:

Posłanka na Sejm RP Zofia Ławrynowicz
GbR Initio-Marek Ławrynowicz
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
PEC Sp.z o.o. w Stargardzie Szcz. i prezes Ryszard Wasiłek
P.H.U. Faktor Dariusz Janeczek
C/S Polska Sp.z o.o. w Kobylance i prezes Marek Markowski
Lidia i Ireneusz Ilniccy
Józef Grelecki
Zbigniew Grelecki
Marzanna Flegel i Tomasz Rydzewski

Składamy również podziękowania darczyńcom, wyrażającym wolę pozostania anonimowymi.

Za pomoc w przygotowaniu publikacji dziękujemy: Jolancie Marciniak, Ryszardowi Ligockiemu, Antoniemu Lisowi.

Szczególne podziękowania składamy pani Zofii Ławrynowicz Posłance na Sejm RP, za ofiarowanie pomocy, dobre słowo i patronat nad wspólnym dziełem."

źródło: Z.Ławrynowicz

Tagi: Pozostanie po nich siła, Związek Inwalidów Wojennych RP


2012-09-25 21:42
 Oceń wpis
   

Kolejne zmiany systemu podatkowego, wprowadzane wytrychem nadchodzącego kryzysu finansowego, dotyczyć mają podatku od towarów i usług. Ma to nastąpić już od przyszłego roku (1 lipca 2013 r.). Jak zwykle, w założeniu mające być źródłem dochodów budżetu państwa, staną się zapewne w bezpośredni lub pośredni sposób obciążeniem dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego, w tym gmin. Projektowane zmiany dotyczą momentu powstawania obowiązku podatkowego (likwidacja możliwości odsunięcia w czasie), wystawiania faktur VAT, odliczania podatku naliczonego, podstawy opodatkowania.
Ciekawość przez pryzmat doświadczeń przedsiębiorcy budzi to, czy zachowane zostaną w nowelizacji VAT dotychczasowe uregulowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Dodatkowe koszty jednostek może spowodować opodatkowanie usług pocztowych niepowszechnych, w tej chwili zwolnionych z VAT.
Cokolwiek nienaturalny w przypadku materii podatkowej wydaje się moment rozpoczęcia obowiązywania tak znaczących korekt ustawy.
Ustawa wprowadza wiele wydawało by się uproszczeń. Z kolei rozmiar wprowadzanych zmian wymagać będzie szczegółowego doprecyzowania, na przykład okresów rozliczeniowych z odbiorcami usług, tak by w jak najmniejszym stopniu zniwelować niekorzystny wpływ na płynność finansową samorządów.

Tagi: podatki, podatek od towarów i usług, gminy, nowelizacja VAT