2014-07-15 20:55
 Oceń wpis
   

 Lektura sprawozdania z wykonania budżetu, skądinąd ciągle w znajomej w formie, przynosi potwierdzenie wątpliwości zrodzonych przez zawartość opinii Składu Orzekającego szczecińskiej RIO. Kwestię sprawozdawczości w zakresie długu samorządów poruszono już w nocie pt. Wadliwa sprawozdawczość sprzed dwóch lat i ciągle rzecz ta jest skrzętnie wykorzystywana do ukrywania rzeczywistego poziomu zadłużenia gmin (Gminy). Tutaj SO RIO wyłącza z podstawy długu kwotę 6.125.485,41 zł, czyli zobowiązania zaciągnięte na finansowanie inwestycji, w związku z umowami zawartymi z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 czytamy, iż takowe zobowiązania dotyczą: Budowy infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie 2.151.044,20 zł; Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka 197.053,99 zł; Budowy ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin, I etap Zieleniewo - Motaniec 576.254,65 zł; Przebudowy drogi gminnej GD 4140012 Reptowo - Motaniec 1.542.940,00 zł; Ochrony wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński - przesył ścieków Morzyczyn Kunowo - Skalin, gm. Kobylanka 2.300.000,00 zł; Ochrony wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków gm. Kobylanka 1.200.000,00 zł; na łączną wartość zobowiązań w wysokości 7.967.292,84 zł. Problem jednak w tym, że na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązania dotyczące 4 z tych zadań na łączną wartość 4.467.292,84 zł powinny być rozliczone i w ten sposób nie mogą podlegać wyłączeniu z podstawy długu (wskaźnika 60%). Dlatego też prawidłowa wartość wyłączenia według danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 wynosi 3.500.000,00 zł, nie zaś 6.125.485,41 zł, co daje rzeczywisty poziom długu w Kobylance 71%. To jeszcze nie wszystko, bowiem jak zwykle życzliwy SO RIO orzekł w swej opinii wersję optymistyczną długu GK, nie uwzględniając w nim zobowiązań pochodzących z umów nienazwanych, czyli w ostatnim stanie prawnym sprzed nowych zasad reglamentacji długu. W związku z tym dług Gminy Kobylanka na koniec ubiegłego roku wynosi 83%. Tyle gwoli sprawiedliwości.

Tagi: dług samorządów, Gmina Kobylanka, RIO Szczecin


2014-07-07 19:42
 Oceń wpis
   

 W tegorocznej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły można natrafić na dwa ciekawe fragmenty. Pierwszy dotyczy wskaźnika zadłużenia Gminy Kobylanka (88%) po raz kolejny w sposób cudowny obniżonego do 58% wykonanych dochodów ogółem, a drugi wskazuje na finansowanie budżetu z subwencji oświatowej na rok 2014, co - jeśli oficjalnie wykazane - w mojej opinii akurat powinno być napiętnowane. Opinia RIO jest jednak pozytywna... Temat do dalszej analizy...

Fragment opinii RIO
Tagi: wskaźnik zadłużenia Gminy Kobylanka


2014-07-07 19:18
 Oceń wpis
   

 cd.
Latka lecą jednak w okolicy (a zwłaszcza) wiele się nie zmieniło. Czego jednak oczekiwać skoro od zarania góruje nad nami czerwona gwiazda, bezmyślnie przywołana potem w strategii marketingowej miasta powiatowego.. Ups..., a może stało się to właśnie z rozmysłem?
Jakie symbole taka więc i polityka i bezprzedmiotowe staje się choćby wizualne porównanie rozwoju na przykład pobliskiego Szczecina... Czy prawdziwą wizytówką miasta może się stać zabetonowana najwartościowsza część Klejnotu Pomorza, zrujnowany amfiteatr, Pentagon (wieżowiec ZNTK), obskurny wiadukt w głównej arterii, nieopodal pozostałości dworca PKS, ściernisko naprzeciw, a co ważniejsze: postępująca degradacja znaczenia miasta w regionie i kraju? Nie zmienią tego nagminnie kupowane z kieszeni publicznej ogólnopolskie dyplomy, nagrody i sweet focie z konferencji i odczytów. Społeczność za to karmiona jest hasłem budżetu obywatelskiego, w ramach zadań obligatoryjnie przypisanych miastu.

Chciałbym wierzyć, że to wszystko tylko z bezidei, nie zaś z ukrytej premedytacji. 
Rzecz dotyczy również Gminy Kobylanka, do tematu której powrócę za kilka dni.2014-07-07 07:08
 Oceń wpis
   

 Po długiej nieobecności, substytuowanej poczynaniami na niwie zawodowej, powracam z kilkoma przemyśleniami.Tak się składa, że dziś mija 7 lat od otwarcia muszli i promenady nad Miedwiem. Latka lecą i człowiek zdaje się bardziej sentymentalny. Powrót pamięcią do tamtych wydarzeń aż nadto temu sprzyja. Okoliczności znaczone kamieniami milowymi, czasami stają się także końcem pewnej ery. Tak właśnie było 7 lat temu, bowiem drugie półrocze 2007 roku było początkiem końca lat świetności, ogólnie rzecz biorąc, myśli przewodnich w polityce Gminy Kobylanka. Dająca się wydatnie odczuć w zarządzaniu nieznośna i wszechobecna bezideowość w końcu, jak wiemy, doprowadziła do zapaści ekonomicznej tej gminy. Nawiasem mówiąc, w otwartym choć bezgłośnym sprzeciwie bezideowości, zrodził się ten blog i stypendium pt. Labor omnia vincit improbus dla Gimnazjum w Reptowie.

Latka lecą jednak w okolicy niewiele się zmieniło...[ cd. wieczorem.. praca...]

Tagi: Gmina Kobylanka, Stargard Szczeciński, promenada nad Miedwiem