2015-05-23 00:55
 Oceń wpis
   

Subrogacja - wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela, kiedy wierzytelność jest spłacana przez osobę trzecią w całości lub do określonej wysokości. Regulowana jest przepisami artykułu 518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Tego typu operację przeprowadziła w kwietniu bieżącego roku Gmina Kobylanka, a instytucją która przejęła "zły" dług z tytułu pożyczki dla Gminy, oprocentowanej wcześniej na blisko 14% w skali roku, był Getin Noble Bank S.A. Nowa cena pozyskanych środków wynosi 4,09%.

Z kilku względów operacja ta miała szczególne znaczenie dla jednostki samorządu terytorialnego. Po pierwsze był to pierwszy krok i wyraźny sygnał do naprawy gospodarki finansowej. Po drugie - wytyczną ku poszukiwaniu niestandardowych metod racjonalizacji gospodarki, było zachowanie relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Niezmiernie ważne było również bezpieczeństwo operacji finansowej (stąd potrzeba uchwały Rady Gminy), przejrzystość i sprawność postępowania przetargowego, a także pewność przeprowadzenia operacji. Kluczowe zaś - znalezienie wiarygodnej instytucji skłonnej negocjować i wykonać przejęcie.

Dla restrukturyzacji zobowiązania finansowego wykorzystano zalecenia wynikające z uchwały nr 6 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2011 r. (możliwe rozwiązania to odnowienie (art. 506-507 kc), wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (518 § 1 pkt 3 kc), podstawienie w prawa wierzyciela, zwalniające przejęcie długu (519 kc), umowa o zwolnienie z długu (392 kc), spełnienie świadczenia za dłużnika (356 kc), a także inne umowy mieszane lub nienazwane) i właśnie od roku 2011, teoretycznie przy dobrej woli i kompletnej wiedzy decydentów, nie było przeszkód dla tego typu operacji.

Transakcja sprzed miesiąca przyniesie Gminie oszczędność w kwocie bliskiej 356 tysiącom złotych do 2021 r. i obniży miesięczną kwotę kosztów obsługi zadłużenia o ponad 10 tysięcy złotych.

Tagi: subrogacja, Getin Noble Bank, restrukturyzacja zobowiązań gminy