2015-09-25 00:25
 Oceń wpis
   

Ukazały się niedawno wspólnotowe rankingi, dotyczące samorządów i od razu wróciły zapisane w pamięci echa kampanijnych bitew na argumenty na to, kto naprawdę zadłużał, a kto właściwie wzbogacał lokalną gospodarkę...?
Nie używając ni grama komentarza, zacytuję jedynie dane opublikowane przez prof. Swianiewicza, wraz z opisem metodologii ich powstania. Czerwoną kreską oznaczyłem kres/początek wiadomych kadencji samorządu w Gminie Kobylanka. Życzę owocnej lektury.

Metoda rankingu dotyczącego "bogactwa": "Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. A więc znów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych, dotacje mają bowiem chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) tak zwane janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Co ciekawe, w tym roku po raz pierwszy w historii zauważyliśmy ujemne wartości udzielonych ulg czy zwolnień podatkowych (co oznacza zapewne odzyskiwanie zwolnień niesłusznie przyznanych w latach poprzednich). W kilku gminach (Elbląg, Dobroń, Góra św. Małgorzaty) były to znaczące sumy w skali budżetu. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.".

 

GK w rankingu bogactwa

 

 

 

 

 

 

Metoda rankingu dotyczącego zadłużenia: "W tegorocznym rankingu zadłużenia podajemy dwa wskaźniki: 1. zadłużenie na koniec roku 2014 wyrażone jako procent łącznych dochodów budżetowych wskaźnik ten nawiązuje do limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych w jej starym brzmieniu; 2. przeciętna wielkość nadwyżki operacyjnej (liczonej tak, jak przewiduje definicja w ustawie o finansach publicznych mimo że do samej definicji są zastrzeżenia) w latach 20122014, wyrażona jako procent łącznych dochodów budżetowych ten wskaźnik nawiązuje bezpośrednio do art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych; w jednostkach, w których wskaźnik przekracza 15 proc. nowe brzmienie ustawy podniosło limit zdolności kredytowej samorządu. O ile w pierwszym wskaźniku wyższa wartość oznacza wyższy poziom zadłużenia, to w drugim wyższa pozycja to większa zdolność kredytowa samorządu. Trzeba jeszcze dodać, że w naszych wyliczeniach uwzględniamy całość długu, podczas gdy ustawa dopuszcza różne wyłączenia związane przede wszystkim ze współfinansowaniem projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uważamy jednak, że ekonomiczna istota zadłużenia jest jednakowa, bez względu na jego cel."

...a w następnym poście o skarbnikach i celebrytach...

GK w rankingu zdolności kredytowej

 

GK w rankingu zadłużenia
Tagi: Gmina Kobylanka, ranking zadłużenia gmin, Ranking bogactwa gmin


2015-09-20 23:25
 Oceń wpis
   

Tradycyjne polskie święto plonów w Gminie Kobylanka odbyło się w dniu 5 września - tradycyjnie w Kunowie. Warto było tam być, nie tylko ze względu na widowiskowe słomiane inscenizacje, dzielenie chlebem, odświętne wieńce, czy poczęstunek. Ważne bowiem było również słowo, tym razem dwukrotnie wypowiedziane z również zainscenizowanego ołtarza (wójtowe cytuję poniżej). Ważne o tyle, jak często w dzisiejszym życiu publicznym mamy do czynienia z pustosłowiem, potokiem zakłamania i bezidei. W tym względzie dożynki w Kunowie w tym roku były chlubnym wyjątkiem w przestrzeni publicznej.

Kwiat wieńców

"Wszech niech będzie wiadomym w naszej małej Ojczyźnie, a czegóż by nie w dużej, tej umiłowanej, że witam każdego tu obecnego na tej dobrej ziemi z całego serca.
Szanowni Państwo!
Demokracja - demokracją, ale ktoś w tym wszystkim musi rządzić, w związku z powyższym mając tę legitymację, nie anonimowo, a z nazwiska i z imienia - witam Państwa i mówię głośne: Dzień dobry.
Właściwie na tym mógłbym już przestać, gdyby nie pewna okoliczność - Dożynki, czyli coś tak bardzo polskiego. A zatem jeżeli coś naszego, coś tak bardzo polskiego, to muszę dopowiedzieć: Czołem mości panowie, mości panie. Witam kawalerowie, mości panny. Czuwaj druhowie i druhny.
Dostojni ojcowie kościoła rzymskiego, powszechnego, katolickiego, przy którym trwamy i chcemy trwać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże od pana starosty Ireneusza po bezdomnego, bezrobotnego, który też jest. Szczęść wszystkim Boże!
Na koniec podzielę się małą refleksją. Ksiądz proboszcz mówił o chlebie. Rzeczywiście jest go pełno. Jednak tu jeszcze "kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie - dla darów Nieba", tu jeszcze "gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą", tu jeszcze "pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie - Bądź pochwalony!"
Niech tak będzie. Niech tak będzie, oby nie mówić, że tu jeszcze. Niech tak będzie na wieki, coraz mocniej, coraz silniej. Dziękuję."

Tagi: dożynki Gmina Kobylanka słowo


2015-09-01 21:18
 Oceń wpis
   

Nadszedł czas analiz na podstawie półrocznych informacji z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W polskim ustawodawstwie, pomimo obowiązku sprawozdawania do organów stanowiących i regionalnych izb obrachunkowych, prócz wewnętrznej dyskusji  nie ma zwyczaju zatwierdzania tego dokumentu. Opinię o sposobie jego sporządzenia i uwagi do wykonania planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w terminie do czasu obrad poszczególnych rad, przekażą miejscowe RIO.

Okresowa informacja GK

(Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2015 r.)

W Gminie Kobylanka, starym i sprawdzonym zwyczajem, informacja półroczna wraz z obrazem wykonania za miesiące wakacyjne, posłuży drobnemu przemeblowaniu budżetu w tym roku.

 

Tagi: budżet Gminy Kobylanka, informacja półroczna