2016-12-19 21:53
 Oceń wpis
   

Nadszedł czas strategicznych decyzji rozwojowych Gminy Kobylanka. Oto bowiem w dniu 9 grudnia (Dopiero? Już?) złożony został wraz z projektem budżetu Gminy na rok 2017 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

Program inwestycyjny przedstawiony w załączniku nr 3, ze względów formalnych uzupełniony został wykazem zadań jednorocznych, które z kolei przedstawiono w załączniku nr 2, z tego względu, że stanowią istotną część programu, wpływającego również na wyniki finansowe Gminy w kolejnych latach budżetowych. Rzetelność formułowania dokumentów strategicznych wymagała takiego ich ujęcia. Program w całości ze wszech miar stanowi obraz rzeczywistych potrzeb, warunkujących prawidłowy rozwój Gminy w przyszłości, a jego rozmiar wymagał również odpowiedniego, dłuższego niż zwykle czasu na przygotowanie. Prognoza finansowa w latach 2017-2028 zakłada realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 78.092.056,68 zł, które zostaną sfinansowane z dotacji inwestycyjnych (w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 29.684.574,00 zł (38%), kredytów bankowych w kwocie 24.020.558,00 zł (31%) i dochodów własnych Gminy Kobylanka w kwocie 24.386.924,68 zł (31%). Dodam, iż w każdym z lat budżetowych Prognozy, w sposób bezpieczny dla sytuacji finansowej Gminy, nie kalkulowano wyłączeń z długu dyktowanych z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W każdym z tych lat warunki art.243 ustawy o finansach publicznych są spełnione.

Budżet na rok 2017 szacuje dochody w wysokości 25.971.607 zł i wydatki w wysokości 30.807.091 zł. Po raz pierwszy od kilku lat Gmina może sobie pozwolić na sfinansowanie budżetu kredytami lub obligacjami wysokości 6.400.000 zł. Wymagane spłaty długu w 2017 r. wyniosą 1.564.516 zł. Gmina Kobylanka w 2017 r. zainwestuje 8.960.672 zł (29% budżetu).

Projekt budżetu Gminy Kobylanka za rok 2017

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028

Tagi: budżet Gminy Kobylanka, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka