2016-03-31 22:19
 Oceń wpis
   

Ustawowy obowiązek potwierdzony został dzisiaj przez złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 [TUTAJ]. W kilku słowach podsumowania należy podkreślić niewątpliwy sukces finansowy, którym zakończono burzliwy i pełen kontrowersji okres. Jak zmierzyć sukces w kontraście sytuacji z roku 2014 jeśli nie dodatnim wynikiem budżetu, rekordowym wynikiem operacyjnym, nadwyżkami środków na rachunku bieżącym, odzyskaniem pełnej wiarygodności władzy publicznej, tej najważniejszej, bo najbliższej. To było pierwszym celem działalności Wójta w pierwszym pełnym roku urzędowania i to wszystko cechuje obecny stan finansów Gminy Kobylanka.

W wykonaniu dochodów w niemal 22,2 mln zł nie byłoby niczego wyjątkowego, gdyby nie to jednak, że Gmina Kobylanka jest jedną z mniej liczebnych samorządów, plasując ją pośród odnotowujących wysokie dochody per capita. Dalszy postęp w zakresie porządkowania źródeł dochodów własnych spowoduje powrót na należne potencjałowi Gminy miejsce, czyli zaliczenie do gmin odprowadzających do budżetu państwa tzw. janosikowe. Wiedza o możliwych źródłach dochodów bywa kluczowa prowadzeniu polityki gospodarczej na gminnym poletku. Jest tak w przypadku udziałów w podatku PIT, wynikającym z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka, o których to wpływach Gmina posiada dokładną wiedzę z wykonanego roku podatkowego i antycypowaną w zakresie roku bieżącego (szczegółowa informacja MF). Pozwala to na adekwatne planowanie strategii i właściwe uzasadnienie planowanych działań, z uwzględnieniem sprawiedliwej redystrybucji dochodów.

Wynik operacyjny GK

Wydatki w 2015 r. wykonane w niemal 19,5 mln zł obejmują nie tylko zwyczajowy ciężar działalności gminy, ale również wydatki związane ze spłatą długów z roku 2014 i wcześniejszych. W wydatkach to aż 2,8 mln zł + 0,5 mln zł w rozchodach i 0,3 mln zł w potrąconych dochodach, stanowiąc łączne obciążenie 3,6 mln zł. Wynik budżetu w kwocie +2,7 mln zł, nade wszystko jednak wynik operacyjny w kwocie +5,9 mln zł już w tej chwili decydują o potencjale rozwojowym Gminy, z którego będzie można skorzystać z chwilą podjęcia zadań przygotowywanej nowej strategii inwestycyjnej. Wyniki cieszą również dlatego, że są wymiernym potwierdzeniem wcielenia zasad racjonalności w gospodarce Gminy.

Dług GK

Cieszy również duży spadek zadłużenia Gminy Kobylanka, z 16,0 mln zł do 13,2 mln zł, zapewniając (bez ryzyka dla relacji z art.243 uofp), zejście po pięciu latach poniżej dawniej dopuszczalnego wskaźnika długu (licząc dług bez wyłączeń). Licząc bowiem zobowiązania ogółem w stosunku do długu ogółem, Gmina uzyskuje wskaźnik 59,73%. Zarówno strukturę dochodów jak i wydatków charakteryzuje niewłaściwa do tej pory proporcja transferów inwestycyjnych, jednak taka sytuacja uwarunkowana była wpływem otoczenia makroekonomicznego i uzasadniona potrzebą w pierwszej kolejności skupienia się na opanowaniu płynności, spłatą długu i odnowieniem przeterminowanej dokumentacji technicznej w projektach inwestycyjnych.

Tagi: Gmina Kobylanka, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015