2016-08-26 23:22
 Oceń wpis
   

W żaden inny sposób nie da się przyrównać obecnej sytuacji Gminy Kobylanka, niż do mitycznego ptaka powstającego z klęski do pełni chwały. I nie chodzi tylko o zaszczyty uzyskane przez nią po sześciu chudych latach w tegorocznym rankingu samorządowym Dziennika Rzeczypospolita, jako jednej z najlepszych gmin wiejskich w naszym kraju. Przede wszystkim chodzi o źródło tych zaszczytów, czyli wymierne efekty gospodarki finansowej prowadzonej tylko w 2015 r. Powstaniem z kolan jest zaś, po pierwsze odzyskanie powagi i wiarygodności Gminy i Urzędu jako instytucji publicznych.

Pisałem już o tej stronie wykonania budżetu w roku ubiegłym, czyli tego, że oprócz konieczności spłaty ogromnej ilości zobowiązań wymagalnych i niemożliwości swobodnego wykorzystania dochodów własnych w celach rozwojowych, skupić się trzeba było na konieczności budowania od podstaw polityki inwestycyjnej Gminy jak też działalności bieżącej z powodu załamania płynności finansowej w poprzednich latach, potrzebie odzyskania zaufania u kontrahentów i wiarygodności w bankach i instytucjach nadzoru, konieczności wykonania podstawowej pracy z zespołem urzędników poprzez regulację systemu ich wynagrodzeń, również z podniesieniem ich poziomu po raz pierwszy od pięciu lat. A wszystko to odbyło się przy braku możliwości posiłkowania się pozabudżetowymi sposobami ratowania gospodarki finansowej.

Ranking gmin wiejskich 2016

Pierwszym nadzwyczajnym objawem działalności Gminy Kobylanka w 2015 r. była niespotykana wysokość nadwyżki operacyjnej (aż 26,73% dochodów), jak się okazało - prawdopodobnie najwyższa w naszym kraju! Innym zadowalającym efektem działań było drastyczne ograniczenie długu publicznego, bo aż o 21 punktów. Kierunek, kontynuowanych zresztą działań, został utrzymany również w roku bieżącym, a budżet w I półroczu tego roku ponownie osiąga ponadprzeciętne wyniki w działalności operacyjnej - 20,01% dochodów. Najważniejsze ze zmian, dobrych zmian, to jednak najwłaściwsza redystrybucja dochodów, bo skierowana do mieszkańców Gminy Kobylanka. Stąd obszerna część budżetu otwarta została na inicjatywy lokalne mieszkańców, stowarzyszeń, nade wszystko zwiększono środki finansowe do wykorzystania w ramach funduszy sołeckich. Nie można również nie wspomnieć o rozpoczęciu, po wielu latach, prac nad poprawą stanu dróg gminnych.

Dyplom dla Gminy Kobylanka

Metodologia rankingu Rzeczypospolitej oparta jest na analizie danych finansowych, czerpanych wprost z Ministerstwa Finansów za lata 2012-2015. Jednakże ujęcie poszczególnych wartości statystyk finansowych (per capita), takich jak dynamika (!) wzrostu inwestycji ze środków własnych, indywidualny wskaźnik zadłużenia (jedna strona wzoru!), nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów (!), dynamika wzrostu dochodów własnych (!), relacja inwestycji własnych do wzrostu zadłużenia (!), dynamika (!) wzrostu wydatków per capita na transport i łączność i ochronę środowiska wskazywało, że właśnie wykonanie budżetu w roku 2015 zdecydowało o wysokiej klasyfikacji Gminy Kobylanka w tegorocznym rankingu, a dowód tego jest również w wynikach rankingu sprzed roku (za lata 2011-2014 czyli w efekcie poprzedniej kadencji), gdzie Gmina nie znalazła się nawet pośród 250 gmin.

Ranking Rzeczypospolitej jest tym cenniejszy, że uznawany za najbardziej wszechstronny w ocenie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego też, nie ukrywam, że przyniósł w tym roku niezmiernie wiele radości.

 

P.S. "Feniks" jest określeniem przytoczonym ze słów przedstawicieli instytucji finansowych, obserwujących poczynania Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zobowiązań finansowych w roku 2015.

Tagi: Gmina Kobylanka, Ranking Rezczypospolitej 2016