treasurer

Daniel Urbańczyk, skarbnik gminy w  okresie od 2002 do 2011 r. oraz ponownie od 26.03.2015 r.

kontakt: danielurbanczyk@interia.pl; daniel_urbanczyk@kobylanka.pl

POBIERALNIA:

pomniki pamięci

z prasy

analizy i opracowania

budżety 2002-2010, 2014, 2015, 2016